סטטיסטיקה: yanagerber.co.ilAwstats Web Site
עדכון אחרון: 19 ינואר 2018 - 00:35
תקופה מדווחת:
מתי: היסטוריה חודשית   ימי החודש   ימי השבוע   שעות  
מי: מדינות   רשימה מלאה   מארחים   רשימה מלאה   ביקור אחרון   כתובת IP לא מפוענחת   ביקורי רובוטים/ספיידרים   רשימה מלאה   ביקור אחרון  
גלישה: תקופת ביקורים   סוגי הקבצים   נצפו   רשימה מלאה   דף כניסה   דף יציאה   מערכות הפעלה   גירסאות   לא ידוע   דפדפנים   גירסאות   לא ידוע  
מפנים (Referers): מקור   הפניות מנועי חיפוש   הפניות מאתרים אחרים   חפש   ביטויי מפתח בחיפושים   מילות מפתח בחיפושים  
אחרים: שונות   קודי סטטוס HTTP   דפים שלא נמצאו  

סיכום  
תקופה מדווחת חודש ינואר 2018
ביקור ראשון 01 ינואר 2018 - 03:43
ביקור אחרון 18 ינואר 2018 - 02:53
 מבקרים ייחודיים (Unique)מספר הביקוריםדפיםהיטיםרוחב פס
תנועה נראית *47
 
65
(1.38 ביקורים/מבקר)
152
(2.33 דפים/ביקור)
353
(5.43 היטים/ביקור)
4.46 מגהבייט
(70.28 קילובייט/ביקור)
תנועה בלתי נראית * 
 
123413598.05 מגהבייט
* תנועה בלתי נראית כוללת תנועה שיוצרת ע"י רובוטים, תולעים או תשובות עם קודי סטטוס מיוחדים של HTML.

 
היסטוריה חודשית  
  מבקרים ייחודיים (Unique): 47מספר הביקורים: 65דפים: 152היטים: 353רוחב פס: 4.46 מגהבייט מבקרים ייחודיים (Unique): 0מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מבקרים ייחודיים (Unique): 0מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מבקרים ייחודיים (Unique): 0מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מבקרים ייחודיים (Unique): 0מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מבקרים ייחודיים (Unique): 0מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מבקרים ייחודיים (Unique): 0מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מבקרים ייחודיים (Unique): 0מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מבקרים ייחודיים (Unique): 0מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מבקרים ייחודיים (Unique): 0מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מבקרים ייחודיים (Unique): 0מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מבקרים ייחודיים (Unique): 0מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0  
 ינואר
2018
פברואר
2018
מרץ
2018
אפריל
2018
מאי
2018
יוני
2018
יולי
2018
אוגוסט
2018
ספטמבר
2018
אוקטובר
2018
נובמבר
2018
דצמבר
2018
 

חודשמבקרים ייחודיים (Unique)מספר הביקוריםדפיםהיטיםרוחב פס
ינואר 201847651523534.46 מגהבייט
פברואר 201800000
מרץ 201800000
אפריל 201800000
מאי 201800000
יוני 201800000
יולי 201800000
אוגוסט 201800000
ספטמבר 201800000
אוקטובר 201800000
נובמבר 201800000
דצמבר 201800000
סך הכל47651523534.46 מגהבייט


   
ימי החודש  
מספר הביקורים: 4דפים: 6היטים: 22רוחב פס: 175.50 קילובייט מספר הביקורים: 4דפים: 5היטים: 5רוחב פס: 34.22 קילובייט מספר הביקורים: 5דפים: 6היטים: 37רוחב פס: 335.54 קילובייט מספר הביקורים: 6דפים: 7היטים: 48רוחב פס: 986.00 קילובייט מספר הביקורים: 1דפים: 10היטים: 10רוחב פס: 169.79 קילובייט מספר הביקורים: 4דפים: 12היטים: 12רוחב פס: 185.78 קילובייט מספר הביקורים: 3דפים: 4היטים: 4רוחב פס: 31.10 קילובייט מספר הביקורים: 3דפים: 3היטים: 3רוחב פס: 23.05 קילובייט מספר הביקורים: 4דפים: 7היטים: 61רוחב פס: 539.77 קילובייט מספר הביקורים: 3דפים: 3היטים: 4רוחב פס: 130.01 קילובייט מספר הביקורים: 4דפים: 4היטים: 4רוחב פס: 30.73 קילובייט מספר הביקורים: 6דפים: 58היטים: 58רוחב פס: 982.58 קילובייט מספר הביקורים: 4דפים: 6היטים: 24רוחב פס: 251.44 קילובייט מספר הביקורים: 3דפים: 3היטים: 3רוחב פס: 23.05 קילובייט מספר הביקורים: 2דפים: 2היטים: 3רוחב פס: 122.33 קילובייט מספר הביקורים: 3דפים: 9היטים: 48רוחב פס: 494.76 קילובייט מספר הביקורים: 5דפים: 6היטים: 6רוחב פס: 45.16 קילובייט מספר הביקורים: 1דפים: 1היטים: 1רוחב פס: 7.70 קילובייט מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 מספר הביקורים: 0דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0  מספר הביקורים: 3.42דפים: 8.00היטים: 18.58רוחב פס: 240.45 קילובייט
01
ינואר
02
ינואר
03
ינואר
04
ינואר
05
ינואר
06
ינואר
07
ינואר
08
ינואר
09
ינואר
10
ינואר
11
ינואר
12
ינואר
13
ינואר
14
ינואר
15
ינואר
16
ינואר
17
ינואר
18
ינואר
19
ינואר
20
ינואר
21
ינואר
22
ינואר
23
ינואר
24
ינואר
25
ינואר
26
ינואר
27
ינואר
28
ינואר
29
ינואר
30
ינואר
31
ינואר
 ממוצע

יוםמספר הביקוריםדפיםהיטיםרוחב פס
01 ינואר 20184622175.50 קילובייט
02 ינואר 201845534.22 קילובייט
03 ינואר 20185637335.54 קילובייט
04 ינואר 20186748986.00 קילובייט
05 ינואר 201811010169.79 קילובייט
06 ינואר 201841212185.78 קילובייט
07 ינואר 201834431.10 קילובייט
08 ינואר 201833323.05 קילובייט
09 ינואר 20184761539.77 קילובייט
10 ינואר 2018334130.01 קילובייט
11 ינואר 201844430.73 קילובייט
12 ינואר 201865858982.58 קילובייט
13 ינואר 20184624251.44 קילובייט
14 ינואר 201833323.05 קילובייט
15 ינואר 2018223122.33 קילובייט
16 ינואר 20183948494.76 קילובייט
17 ינואר 201856645.16 קילובייט
18 ינואר 20181117.70 קילובייט
19 ינואר 20180000
20 ינואר 20180000
21 ינואר 20180000
22 ינואר 20180000
23 ינואר 20180000
24 ינואר 20180000
25 ינואר 20180000
26 ינואר 20180000
27 ינואר 20180000
28 ינואר 20180000
29 ינואר 20180000
30 ינואר 20180000
31 ינואר 20180000
ממוצע3.428.0018.58240.45 קילובייט
סך הכל651523534.46 מגהבייט


 
ימי השבוע  
דפים: 3.67היטים: 9.33רוחב פס: 106.96 קילובייט דפים: 7היטים: 38רוחב פס: 356.25 קילובייט דפים: 5היטים: 15.67רוחב פס: 170.24 קילובייט דפים: 4היטים: 17.67רוחב פס: 341.47 קילובייט דפים: 22.67היטים: 22.67רוחב פס: 384.12 קילובייט דפים: 9היטים: 18רוחב פס: 218.61 קילובייט דפים: 3.50היטים: 3.50רוחב פס: 27.08 קילובייט
שנישלישירביעיחמישישישישבתראשון

יוםדפיםהיטיםרוחב פס
שני3.679.33106.96 קילובייט
שלישי738356.25 קילובייט
רביעי515.67170.24 קילובייט
חמישי417.67341.47 קילובייט
שישי22.6722.67384.12 קילובייט
שבת918218.61 קילובייט
ראשון3.503.5027.08 קילובייט


 
שעות  
דפים: 4היטים: 4רוחב פס: 30.78 קילובייט דפים: 12היטים: 12רוחב פס: 186.30 קילובייט דפים: 5היטים: 5רוחב פס: 38.44 קילובייט דפים: 1היטים: 1רוחב פס: 7.68 קילובייט דפים: 2היטים: 2רוחב פס: 18.60 קילובייט דפים: 5היטים: 5רוחב פס: 44.87 קילובייט דפים: 3היטים: 4רוחב פס: 129.99 קילובייט דפים: 57היטים: 57רוחב פס: 980.34 קילובייט דפים: 2היטים: 2רוחב פס: 21.83 קילובייט דפים: 4היטים: 22רוחב פס: 243.12 קילובייט דפים: 9היטים: 71רוחב פס: 1.19 מגהבייט דפים: 1היטים: 1רוחב פס: 7.68 קילובייט דפים: 5היטים: 59רוחב פס: 517.92 קילובייט דפים: 6היטים: 37רוחב פס: 332.33 קילובייט דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 דפים: 2היטים: 2רוחב פס: 15.35 קילובייט דפים: 0היטים: 0רוחב פס: 0 דפים: 6היטים: 6רוחב פס: 31.23 קילובייט דפים: 6היטים: 22רוחב פס: 168.09 קילובייט דפים: 4היטים: 23רוחב פס: 350.70 קילובייט דפים: 2היטים: 2רוחב פס: 20.54 קילובייט דפים: 11היטים: 11רוחב פס: 177.47 קילובייט דפים: 1היטים: 1רוחב פס: 7.70 קילובייט דפים: 4היטים: 4רוחב פס: 22.98 קילובייט
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

שעותדפיםהיטיםרוחב פס
004430.78 קילובייט
011212186.30 קילובייט
025538.44 קילובייט
03117.68 קילובייט
042218.60 קילובייט
055544.87 קילובייט
0634129.99 קילובייט
075757980.34 קילובייט
082221.83 קילובייט
09422243.12 קילובייט
109711.19 מגהבייט
11117.68 קילובייט
 
שעותדפיםהיטיםרוחב פס
12559517.92 קילובייט
13637332.33 קילובייט
14000
152215.35 קילובייט
16000
176631.23 קילובייט
18622168.09 קילובייט
19423350.70 קילובייט
202220.54 קילובייט
211111177.47 קילובייט
22117.70 קילובייט
234422.98 קילובייט


   
דומיינים/מדינות המבקרים (הגדולים 10)   -   רשימה מלאה  
 דומיינים/מדינותדפיםהיטיםרוחב פס 
לא ידועלא ידועip821381.84 מגהבייט

comCommercialcom31721.22 מגהבייט

netNetworknet1836436.50 קילובייט

ilIsraelil14100947.35 קילובייט

ruRussian Federationru2215.39 קילובייט

nlNetherlandsnl117.68 קילובייט

לא ידועלא ידועtop117.68 קילובייט

roRomaniaro1110.93 קילובייט

deGermanyde118.07 קילובייט

לא ידועלא ידועpub117.68 קילובייט

 אחרים000 

 
מארחים (הגדולים 10)   -   רשימה מלאה   -   ביקור אחרון   -   כתובת IP לא מפוענחת  
מארחים : 33 ידועים, 16 לא ידועים (IP לא מפוענח)
47 מבקרים ייחודיים (Unique)
דפיםהיטיםרוחב פסביקור אחרון
104.192.74.355151931.05 קילובייט12 ינואר 2018 - 07:32
signed-root-dns.verisign-grs.net1010169.79 קילובייט05 ינואר 2018 - 21:10
ec2-52-31-168-247.eu-west-1.compute.amazonaws.com88155.14 קילובייט06 ינואר 2018 - 01:34
139.199.63.338861.56 קילובייט18 ינואר 2018 - 02:53
93-172-86-167.bb.netvision.net.il746478.64 קילובייט16 ינואר 2018 - 10:15
ec2-13-56-229-65.us-west-1.compute.amazonaws.com7753.74 קילובייט14 ינואר 2018 - 09:38
204-232-202-19.static.cloud-ips.com6623.82 קילובייט17 ינואר 2018 - 17:55
212.29.225.214458510.24 קילובייט09 ינואר 2018 - 12:31
176.31.64.1863332.72 קילובייט17 ינואר 2018 - 08:54
adsl-v01-23a55d37d87e.tau.ac.il319151.72 קילובייט01 ינואר 2018 - 18:16
אחרים451371.95 מגהבייט 

 
ביקורי רובוטים/ספיידרים (הגדולים 10)   -   רשימה מלאה   -   ביקור אחרון  
16 רובוטים שונים*היטיםרוחב פסביקור אחרון
Yandex bot1752.69 מגהבייט19 ינואר 2018 - 00:23
Unknown robot (identified by 'bot*')1351.19 מגהבייט18 ינואר 2018 - 22:59
Googlebot133344.86 קילובייט18 ינואר 2018 - 22:55
Java (Often spam bot)125924.36 קילובייט15 ינואר 2018 - 02:57
Unknown robot (identified by 'crawl')1051.02 מגהבייט18 ינואר 2018 - 14:17
MJ12bot3786.04 קילובייט18 ינואר 2018 - 20:51
Unknown robot (identified by 'spider')36276.36 קילובייט17 ינואר 2018 - 18:39
Unknown robot (identified by 'robot')15697.30 קילובייט10 ינואר 2018 - 13:56
BaiDuSpider14106.62 קילובייט18 ינואר 2018 - 15:48
Unknown robot (identified by empty user agent string)646.06 קילובייט19 ינואר 2018 - 00:10
אחרים757.13 קילובייט 
* רובוטים המוצגים כאן נתנו היטים או תעבורה ש"לא נצפתה" על ידי גולשים אמיתיים, כך שהם לא מחושבים ברישומים האחרים

   
תקופת ביקורים  
מספר הביקורים: 65 - ממוצע: 15 sמספר הביקוריםאחוזים
0s-30s6498.4 %
30s-2mn11.5 %
2mn-5mn  
5mn-15mn  
15mn-30mn  
30mn-1h  
1h+  

 
סוגי הקבצים  
סוגי הקבציםהיטיםאחוזיםרוחב פסאחוזים
jpgImage19555.2 %2.59 מגהבייט58 %
aspDynamic Html page or Script file14340.5 %1.14 מגהבייט25.4 %
htmlHTML or XML static page82.2 %733.12 קילובייט16 %
gifImage61.6 %21.09 קילובייט0.4 %
docDocument10.2 %00 %

   
כתובות-דפים (הגדולים 10)   -   רשימה מלאה   -   דף כניסה   -   דף יציאה  
25 דפי כתובת שוניםנצפוגודל ממוצעדף כניסהדף יציאה 
/577.16 קילובייט5044


/contact.asp1110.90 קילובייט66


/exhibitions.asp118.41 קילובייט52


/plesk-stat/webstat/891.64 קילובייט 2


/press.asp78.03 קילובייט13


/gallery.asp79.69 קילובייט 1


/about.asp712.86 קילובייט 1


/default.asp67.65 קילובייט 1


/gallery9.asp48.26 קילובייט 1


/pic_puddles.asp31.67 קילובייט33


אחרים317.90 קילובייט 1 

 
מערכות הפעלה (הגדולים 10)   -   רשימה מלאה/גירסאות   -   לא ידוע  
 מערכות הפעלההיטיםאחוזים
Windows22764.3 %
Macintosh5615.8 %
Linux359.9 %
לא ידוע359.9 %

 
דפדפנים (הגדולים 10)   -   רשימה מלאה/גירסאות   -   לא ידוע  
 דפדפניםחוטףהיטיםאחוזים
Google Chromeלא18552.4 %
Mozillaלא7420.9 %
MS Internet Explorerלא4312.1 %
Netscapeלא257 %
Safariלא185 %
Firefoxלא82.2 %

   
התחברות לאתר דרך  
מקורדפיםאחוזיםהיטיםאחוזים
גישה ישירה / בוקמרק / קישור בתוך אימייל9185 %11487.6 %
קישורים ממנוע חיפוש - רשימה מלאה
- Google44
- Baidu11
54.6 %53.8 %
קישורים מדפים חיצוניים (אתרים אחרים - למעט מנועי חיפוש) - רשימה מלאה
- http://pizza-tycoon.com44
- http://burger-imperia.com33
- http://ismyblogworking.com/yanagerber.co.il33
- http://karga-golan.livejournal.com/417035.html11
1110.2 %118.4 %
מקור לא ידוע    

    
ביטויי מפתח בחיפושים (הגדולים 10)
רשימה מלאה
 
1 ביטויי מפתח שוניםחפשאחוזים
phq1100 %

 
מילות מפתח בחיפושים (הגדולים 10)
רשימה מלאה
 
1 מילות מפתח שונותחפשאחוזים
phq1100 %

   
שונות  
שונות  
הוספה למועדפים (השערה)0 / 47 מבקרים0 %

 
קודי סטטוס HTTP  
קודי סטטוס HTTP*היטיםאחוזיםרוחב פס
404Document Not Found (hits on favicon excluded)557100 %681.06 קילובייט
* קודים המופיעים כאן נתנו היטים או תעבורה "שלא נראתה" על ידי מבקרים, ולכן הם מופרדים בטבלה זו.Advanced Web Statistics 6.95 (build ) - נוצר ע"י awstats